Kilo Verme ve Özel Durumlarda Beslenme

1. Çocuk ve adölasanlarda beslenme danışmanlığı

2. Tip 1, Tip 2 Diyabet, insülin direnci ve reaktif hipoglisemide beslenme danışmanlığı

3. Gebelik ve emzirme döneminde beslenme danışmanlığı

4. Polikistik over sendromu ve menapoz döneminde beslenme

5 Sporcu ve dansçılarda beslenme danışmanlığı

6. Spesifik hastalıklarda beslenme danışmanlığı

7. Vejeteryanlarda beslenme danışmanlığı

 

Dr. Dyt. YETER ÇELİK